Choose Delivery Center
010,011,055,099
32 55 55

Միացի՛ր մեր թիմին

2018-05-19

<p>&nbsp;</p><p>Մենք առաջարկում ենք հետևյալ թափուր հաստիքները՝</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ol><li><p>Գանձապահ</p></li><li><p>Մենեջեր</p></li><li><p>Օպերատոր առաքման բաժնում</p></li><li><p>Խոհարար</p></li><li><p>Խոհարարի օգնական</p></li><li><p>Բարմեն</p></li><li><p>Մատուցող</p></li><li><p>Մաքրուհի</p></li><li><p>Սպասք լվացող</p></li><li><p>Առաքիչ</p></li><li><p>Հյուրընկալ</p></li></ol><p>Հետաքրքրված անձիք կարող են զանգահարել <strong>091 01 08 66,&nbsp;098 909233, 041 413377</strong><strong>&nbsp;</strong>համարներին կամ ուղարկել ինքնակենսագրականը <strong><a href="mailto:hr@karas.am" target="_blank">hr@karas.am</a> </strong>հասցեին:</p>